Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Praca tłumacza

Umowa wydawnicza z autorem

Ustawa z dnia 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim reguluje przejście autorskich praw majątkowych. Jedną z umów przenoszącą autorskie prawa majątkowe jest umowa wydawnicza.

Co w niej powinno się znaleźć? Jak wygląda jej wzór? Na co zwrócić uwagę? Co jest ważne, a co nie?

Odpowiadamy na te i inne pytania!

Umowa wydawnicza z autorem

Umowa wydawnicza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ autorzy powieści, różnych publikacji, a także ebooków mają coraz większą świadomość tego, że ważne jest zabezpieczenie wszystkim praw, jakie im przysługują.

Umowa wydawnicza z autorem jest więc dla każdej takiej osoby bardzo ważna. Nawet jeśli nie planujesz zostać drugim Kingiem, drugą Rowling czy etatowo zajmować się wydawaniem, pamiętaj, że nigdy nie wiesz, jak się wszystko potoczy. A co, jeśli Twój tekst będzie się sprzedawał niczym świeże, pyszne bułeczki? Pomyśl o tym na zapas!

To dla Ciebie ważne – umowa wydawnicza z autorem a artykuł 34 prawa autorskiego 

Art. 34 prawa autorskiego stanowi, iż przez umowę wydawniczą twórca przenosi na wydawcę prawo wydania utworu piśmienniczego lub artystycznego, wydawca zaś zobowiązuje się do wydania utworu i do zapłacenia twórcy wynagrodzenia. Na mocy zawartej umowy twórca obowiązany jest do dostarczenia wydawcy utworu w oznaczonym czasie i w stanie odpowiednim do wydania, zaś wydawca obowiązany jest do wydania utworu w oznaczonym czasie i w umówionej formie, a także obowiązany jest do użycia odpowiednich środków do rozpowszechniania utworu.

Umowa wydawnicza wzór

Wystarczy trochę poszperać w sieci, aby znaleźć „umowa wydawnicza wzór”. Niektóre wydawnictwa upubliczniają je, w związku z tym każda osoba może zobaczyć, jak wygląda to naprawdę wygląda. Oczywiście w zależności od wydawcy standard będzie inny.

Aby zawarta umowa była ważna, wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

Na co zwrócić uwagę w temacie umowa wydawnicza wzór? 

W treści umowy powinno znaleźć się:

 • określenie stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • określenie terminu wydania utworu,
 • postanowienia dotyczące formy jego rozpowszechniania,
 • określenie wysokości wynagrodzenia autora,
 • określenie czasu przez jaki wydawca może korzystać z utworu na wyłączność (lub też bez wyłączności),
 • postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy.

Poza tym na każdym polu powinieneś zadbać o „dopisanie” tego, co dla Ciebie ważne.

I jeszcze jedna kwestia – uczciwy wydawca prześle Ci wzór umowy wydawniczej jeszcze przed spotkaniem. To czas i miejsce, abyś dokładnie się z nią zapoznał, edytował, tam, gdzie uznajesz, że jest to potrzebne. Wykorzystaj to.

Umowa wydawnicza prawa autorskie

To bardzo ważne z Twojego punktu widzenia: czyli umowa wydawnicza – prawa autorskie

Umowa wydawnicza podpisywana na przykład z tłumaczem powinna zawierać sformułowanie: „tłumacz oświadcza, że jego prawa autorskie do tłumaczenia nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i przenosi na wydawcę prawo do eksploatacji dzieła”.

W umowie muszą zostać wymienione:

 • pola eksploatacji,
 • można również zawrzeć warunki przyjęcia bądź odrzucenia przekładu przez wydawnictwo (np. przekroczenie uzgodnionego terminu, niska jakość tłumaczenia).

Co jeszcze jest ważnego w temacie umowa wydawnicza – prawa autorskie? Przede wszystkim pamiętajmy o Twoich możliwościach – przeniesienie praw autorskich na wydawcę lub udostępnieniu mu Twojej pracy na zasadzie licencji.

Oczywiście nie zapominaj o rozliczeniu. Masz tu też różne opcje: system ryczałtowy, system procentowy lub system mieszany.

Umowa wydawnicza – na co zwrócić uwagę?

To bardzo ważne: czyli umowa wydawnicza – na co zwrócić uwagę? 

 • Odstąpienie od umowy wydawniczej

Na mocy art. 36 prawa autorskiego twórca może odstąpić od umowy, aż do momentu dostarczenia utworu, jeżeli po zawarciu umowy zaistniały okoliczności uzasadniające zaniechanie wykonywania umowy ze względu na istotne interesy twórcze, dłuższą chorobę lub inne ważne przyczyny. Twórca może odstąpić od umowy również w przypadku, gdy wydawca nie podejmuje wysiłku zmierzającego do wydania utworu mimo upływu wyznaczonego terminu.

Nie zapomnij o tym: czyli umowa wydawnicza – na co zwrócić uwagę poza standardowymi sprawami?

 • dokładnie określ, kto ustala ostateczną wersję książki czy tłumaczenia,
 • negocjuj umowę wydawniczą z korzyścią dla siebie, ale z uwzględnieniem tego czy jesteś początkującym autorem lub tłumaczem, czy też osobom z dużym doświadczeniem,
 • dokładnie określ termin przekazania książki czy tłumaczenia,
 • bardzo dokładnie określ pola eksploatacji książki, tłumaczenia,
 • nie zapomnij o prawie zależnym,
 • zwróć uwagę na kwestię opracować i kontynuacji książki,
 • prawo autorskie osobiste – nie nie zapomnij o tym,
 • procedura zgłaszania i zatwierdzania poprawek.

Wypowiedzenie umowy wydawniczej – procedura formalna

Już przy podpisywaniu umowy zwróć uwagę na wszystko, co stanowić może problem lub wiązać się z niemiłymi sytuacjami na wypadek sytuacji, w której będziesz musiał wdrożyć proces wypowiedzenie umowy wydawniczej. Kiedy do tego może dojść? Przede wszystkim jeśli nie możesz porozumieć się z wydawcą. Kiedy masz do czynienia z opóźnieniami wypłat należnych Ci wynagrodzeń. Może dojść do tego także wtedy, kiedy wydawca nie będzie chciał Ci udostępniać informacji na temat sprzedaży. Oczywiście podstawą do wypowiedzenia umowy wydawniczej jest także to, że wydawca nie wywiązuje się z warunków ustalonych na starcie.

Rodzaje umów wydawniczych

Jakie są rodzaje umów wydawniczych? 

Przede wszystkim podpisując umowę z wydawcą masz takie opcje jak:

 • Udzielenie licencji: Licencja wyłączna, Licencja niewyłączna,
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę.

Rodzaje umów wydawniczych a odstąpienie od umowy wydawcy – o co chodzi? 

Wydawca z kolei może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy twórca pomimo upływu kolejnego wyznaczonego przez wydawcę terminu dostarczenia utworu nie dostarczył go. Umowa wydawnicza podstawa prawna mówi, że w przypadku nie wykonywania umowy przez twórcę, wydawca ma prawo zażądać od niego zwrotu wszystkiego, co otrzymał on z tytułu wykonywania umowy przez wydawcę.

Ponadto, jeśli nastąpiło to z umyślnej winy twórcy, wydawca może zażądać również odszkodowania lub kary umownej, o ile postanowienie takie zostało zawarte w umowie wydawniczej.

Umowa wydawnicza a umowa o dzieło

Umowa wydawnicza podstawa prawna – zawsze a to zawsze pilnuj swoich praw i dopilnuj, aby wszystko było „zapięte” na ostatni guzik. Niezależnie od tego czy jesteś autorem, tłumaczem czy po prostu zwykłym człowiekiem, który chce podzielić się z innymi ludźmi swoimi poradami i coś wydaje – pamiętaj, że chodzi to o profity i zyski dla Ciebie. Poza tym jak mawia stare powiedzenie, nieznajomość prawa szkodzi.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]