Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Rodzaje tłumaczeń

Czym jest tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenia językowe odgrywają ważną rolę we współczesnym świecie. Świat się kurczy, w znaczeniu dostępności. Podróżujemy w najdalsze zakątki Ziemi, migrujemy zarobkowo, handlujemy z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Język obcy jest nieodzownym elementem tych działań. Nie tylko prostej komunikacji międzyludzkiej. Coraz częściej potrzebujemy tłumaczeń specjalistycznych. Jednym z nich jest tłumaczenie techniczne.

Tłumaczenia techniczne wymagają bardzo szczególnej wiedzy językowej. Tłumaczy się w nich nie tylko dosłowne znaczenie słów, ale także kontekst w jakim powinny być interpretowane.

Przekłady jakich tekstów nazywamy tłumaczeniami technicznymi?

Tłumaczenie techniczne to rodzaj tłumaczenia specjalistycznego. Tego typu przekład to praca na tekstach zawartych w instrukcjach, podręcznikach, poradnikach czy kartach produktów.

Każda branża posiada swój specyficzny język. Instrukcja obsługi naszpikowana jest słownictwem, którego nie używa się na co dzień. Terminologia jest zawiła i przeciętnemu tłumaczowi sprawia niemały kłopot.

Aby być dobrym autorem przekładu, trzeba być znawcą danej dziedziny, w której podejmujemy się tłumaczenia. Specyfikacje techniczne wymagają znajomości branży, na tyle, aby tłumaczenie tekstu odzwierciedlało kontekst. Profesjonalne tłumaczenie techniczne musi trafić do odbiorcy w czytelnej formie. Przekłady specjalistyczne takie jak instrukcja obsługi czy teksty techniczne, muszą być odwzorowaniem tekstu źródłowego. Tłumacz nie może zinterpretować treści według swojego uznania, co może doprowadzić do bezskutecznych prób posłużenia się przekładem przez odbiorcę. Ciężko sobie wyobrazić, aby tłumacz tak wykonał pracę nad np. instrukcja obsługi, że użytkownik nie uruchomi danego urządzenia. Proces tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza ponadprzeciętnych zdolności. Tłumaczenie online np. przy użyciu translatora internetowego, na pewno nie spełni oczekiwań wysokiej jakości tłumaczenia.

Branża motoryzacyjna, farmaceutyczna czy elektroniczna, wszystkie te starają się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Wychodzą poza swoje rodzime rynki i poszukują zbytu za granicą.

Klienci są wymagający i oczekują pełnej specyfikacji nowych produktów. Chcą wiedzieć i znać czym wyróżnia się dany wyrób. Dlatego tłumaczenia na język docelowy muszą również trafiać do grupy docelowej. Dobre tłumaczenie przyciąga klienta i daje mu możliwość zapoznania się z ofertą producenta czy usługodawcy. Mizernej jakości tłumaczenie opisu np. samochodu, zniechęci klienta do jego zakupu. Nacisk na tłumaczenia motoryzacyjne jest podwójny: klient chce znać cechy pojazdu (dane o silniku, prędkości, użyte komponenty i technologie), ale też potrzebuje bodźca, który pchnie go do wyboru właśnie tego modelu. W tłumaczeniach technicznych, aspekt marketingowy też odgrywa duże znaczenie.

Cechy szczególne tłumaczeń technicznych

W tłumaczeniach literatury czy podczas symultanicznych przekładów, tłumacz ma dużą swobodę interpretacji. Tłumaczenia techniczne są dużo mniej odporne na spontaniczność przekładu.

Do głównych cech tłumaczeń technicznych zaliczyć należy: specyficzną terminologię, precyzyjność i ogromną powtarzalność.

Umiejętności językowe w tym przypadku odgrywają olbrzymie znaczenie.Tłumacz technicznego przekładu oferować musi znajomość języka, której nie każdy jest w stanie podołać. Tłumacząc instrukcję montażu, który sam w sobie jest kłopotliwy, autor przekładu ma presję nad tym, aby ta instrukcja opisywała wszystkie kroki jakie przedsięwziąć musi osoba korzystająca z niej. Ale też słownictwo powinno być tak dobrane, aby pozwalało zrozumieć jak daną czynność wykonać.

Najlepsi tłumacze techniczni to osoby znające branżę, w której tworzą przekład. Mają oni ta przewagę, że poza znajomością języka obcego, wiedzą o czym jest treść i rozumieją jej kontekst.

Dokumentacja przetłumaczona przez fachowca jest spójna i czytelna. Odbiorca nie jest zmuszony do kilkukrotnego zapoznania się z tłumaczeniem, aby zrozumieć jego treść, ale swobodnie poświęca czas na jego sednie.

Koniecznością w tłumaczeniu technicznym jest precyzyjność. Jeśli producent dokładnie sprecyzował parametry urządzenia, tłumaczenie także musi w 100% je zawierać. Tłumacz nie może pominąć treści, zmienić dane czy dopisać „coś od siebie”. Dlatego nikt nie decyduje się na tłumaczenie symultaniczne, gdy rezultatem ma być przekład techniczny. Praktycznie każde specjalistyczne tłumaczenie ma formę pisemną. Także tłumaczenia medyczne, tłumaczenia prawne, w odróżnieniu od tłumaczeń zwykłych, są pisemne.

Autorzy przekładów, aby przetłumaczyć teksty techniczne przeszukują bazy terminologiczne. Takie bazy tworzą sami po zetknięciu ze specjalistyczną treścią lub korzystają z zewnętrznych baz. Powstała w 1999 roku baza IATE – Interactive Terminology for Europe, czyli Interaktywna Terminologia dla Europy, to na bieżąco uzupełniana baza terminów. Wspomaga ona ujednolicenie i dostęp do unijnej terminologii pojawiającej się w tekstach dotyczących Unii Europejskiej oraz ich tłumaczeniach. Od 2007 roku udostępniono na stronie internetowej. Może być pomocnym narzędziem wspierającym tłumaczenia techniczne. Zapewnia to spójność w przekładzie, co uważane jest za wysoką jakość treści technicznej.

Na czym polega powtarzalność w tłumaczeniach technicznych? Biorąc do ręki instrukcję obsługi, często otrzymujemy wielojęzyczna książkę. Instrukcja zawiera przekład tekstu w kilku językach i trafia do dużej grupy docelowej rozsianej po całej kuli ziemskiej. Cały zbiór jest powtarzalny w danych językach obcych. Czy to język polski, czy język angielski, forma tłumaczenia jest taka sama. Jednakowo podzielony spis treści, wspólne rysunki, znaki ostrzegawcze to wyróżnik tekstów specjalistycznych. Taka schematyczność powoduje, że tłumaczenie jest odwzorowane zgodnie z założeniem. Odbiorca znający kilka języków, bez problemu skorzysta naprzemiennie z przekładów, bez dostrzeżenia różnic. Zleceniodawca tłumaczenia technicznego doceni najwyższą jakość usług tłumaczeniowych, gdy zostaną opracowane w sposób jednolity dla różnych języków.

Komu najlepiej powierzyć tłumaczenie techniczne?

Czy można przetłumaczyć teksty specjalistyczne samodzielnie? Wiedząc czym są tłumaczenia techniczne pewnie nikt nie zdecyduje się na takie zadanie. Do takich tłumaczeń potrzeba niezwykłych znajomości języka obcego.

Zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenie techniczne warto powierzyć biuru tłumaczeń. Dobre biuro tłumaczeń da gwarancję, że przekład jest prawidłowy i spełnia wymagania tłumaczenia technicznego.

Praca tłumacza technicznego to posada, na której obstawia się nie przypadkowe osoby od zwykłych tłumaczeń. Te tłumaczenia wykonywane są przez specjalistów w swoich fachu, a dane biuro tłumaczeń ubiega się o takich pracowników i na bieżąco sprawdza ich umiejętności. Wspomaga też w rozwoju i dba o ich profesjonalne wywiązywanie się ze zleceń.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]