Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Rodzaje tłumaczeń

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenia specjalistyczne, które charakteryzują się specyficzną terminologią i dotyczą, najczęściej, urządzeń i maszyn oraz związanymi z nimi dokumentami, to tłumaczenia techniczne. Zawierają terminy ścisłe związane z daną dziedziną i dokładnie ją opisują. Bez tłumaczeń technicznych, wiele spraw z życia codziennego byłoby utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Tłumaczenia techniczne poruszają takie treści, które precyzyjnie opisują problematykę dziedziny, w której zostały dokonane. Jakich tekstów dotyczą tłumaczenia techniczne? Czy każdy tłumacz może tworzyć przekład techniczny? W tym artykule znajdują się odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące tłumaczeń technicznych.

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne? – charakterystyka treści przekładów technicznych

Każde tłumaczenie wymaga bezbłędności oraz rzetelnego przetłumaczenia treści. Jednak tłumaczenia techniczne są na tyle specyficzne, że podlegają jeszcze bardziej rygorystycznym zasadom. Aby wiedzieć jaki, trzeba wiedzieć jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne.

Tłumaczenie techniczne dotyczy treści, które zawierają terminologię charakterystyczna dla konkretnej dziedziny. W tłumaczeniach technicznych nacisk jest kładziony na przekaz, jest to główny cel w tym przypadku. Forma literacka czy stylistyczna, nie są tak ważne jak w przypadku innego rodzaju tłumaczeń. Przekład techniczny ma na celu jasno i rzetelnie przekazać treść tak, aby odbiorca nie miał problemów z jej zrozumieniem. Tłumacz techniczny nie ma swobody w interpretacji treści, sztywno trzyma się tekstu źródłowego i precyzyjnie przekłada go na tekst docelowy.

Warto przeczytać: Jak tłumaczyć z angielskiego na polski?

Teksty dotyczące tłumaczeń technicznym

Dobrą odpowiedzią na pytanie: jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne?, jest odpowiedź: wszystkich związanych z konkretną dziedziną, najczęściej technologiczną, które muszą dokładnie przekazać ich treść oraz terminologię dla nich charakterystyczną. W związku z wchodzeniem na rynek nowości technologicznych, produktów czy usług, które zostały stworzone na obcym rynku, zapotrzebowanie na tłumaczenia techniczne wzrasta. Globalizacja rynków zbytu stwarza doskonałe warunki na ekspansje przedsiębiorstw. Aby wejść na rynek z własnym produktem, wymagane jest przetłumaczenie szeregu dokumentów, którymi zając się musi tłumacz techniczny. Takimi dokumentami są:

 • karty produktów – maja na celu opisać dany produkt, jego przeznaczenie oraz podać szereg informacji związanych z dystrybucją czy serwisem,
 • instrukcje obsługi – bardzo trudny dokument w tłumaczeniu technicznym. Autor przekładu musi wykazywać się perfekcyjna znajomością języka obcego oraz docelowego. W instrukcji obsługi zawarte są bardzo ważne informacje. Odbiorca musi otrzymać precyzyjnie wskazówki, które pozwolą mu bezbłędnie posługiwać się danym produktem. Instrukcje obsługi, dostarczane często w formie książek wielojęzycznych, muszą być tak przetłumaczone, aby nie było różnic w przekazie pomiędzy poszczególnymi językami,
 • karty maszyn – dokumenty te są istotne w obsłudze skomplikowanych urządzeń. Tłumaczenie techniczne kart maszyn jest obciążone dużą odpowiedzialnością. Od prawidłowego przekładu zależy właściwe posługiwanie się urządzeniem, zapobieganie awarii czy procedury, które należy podjąć w przypadku ich wystąpienia. Błędnie przetłumaczona karta maszyny może doprowadzić do katastrofalnych skutków, wliczając w to utratę zdrowia lub życia operatora,
 • gry – wydawałoby się, że tłumaczenie gier nie jest skomplikowane. Jednak nawet gry podlegają tłumaczeniom technicznym. Współpraca informatyka z tłumaczem to przekład techniczny, który jest nieodzowny w tłumaczeniu gier, ale także oprogramowania software czy aplikacji komputerowych i mobilnych,
 • ulotki informacyjne – wykazują się krótką, zwięzłą formą. Mniej precyzyjne niż karty produktów, ale wymagają, aby ich przekładem zajął się tłumacz techniczny,
 • certyfikaty, aprobaty i atesty – pełnią niezwykle ważna rolę podczas wprowadzania produktu na rynek. Wiele urządzeń posiada obostrzenia, których dopełnienia gwarantuje certyfikat lub aprobata. Od właściwie wykonanego tłumaczenia technicznego, zależeć może dalszy los produktów. Czasem, w przekładzie certyfikatów, wykonuje się tłumaczenia przysięgłe. Zazwyczaj wtedy, gdy organ wydający taki dokument, to instytucja prawna lub urzędowa,
 • przewodniki dla użytkowników – wskazówki, które krok po kroku przeprowadzają użytkownika podczas korzystania z urządzenia czy usługi. Muszą być przełożone w sposób jasny i czytelny, aby odbiorca potrafił podążać za przewodnikiem i wykonywał polecenia zgodnie z zaleceniami. Przewodniki powinny być tworzone poprzez zasady panujące w tłumaczeniach technicznych, aby spełniły swoją rolę,
 • wszelka specyfikacja techniczna – przekład traktuje o treści związanej z terminologią konkretnej dziedziny, porusza istotę spraw technologicznych i precyzyjnie oddaje aspekt przyczynowo – skutkowy ukryty w źródle.

Koniecznie sprawdź: Jak tłumaczyć angielskie umowy?

Tłumaczenie dokumentów, które niekoniecznie należą do powyższych grup, ale zawierają specjalistyczne słownictwo, również należą do rodzaju tłumaczeń technicznych. Inne dziedziny, poza technologiczną, także mogą korzystać z tłumaczeń technicznych. Dokumentacja medyczna ma w sobie elementy, które wymagają przekładu technicznego, np. obsługa sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego. Takie dokumenty zawierają słownictwo używane w branży medycznej, precyzyjne instrukcje i nie ma w nich miejsca na swobodną interpretację. Podobnie farmaceutyka – sposób przyrządzania lekarstw czy ulotki o sposobie dawkowania lub użytkowania sprzętu i aparatów medycznych. Takie treści maja sporo wspólnego z technologicznymi aspektami, więc powinny być opracowywane przez wyspecjalizowanych tłumaczy technicznych.

Ciekawy artykuł: Czym jest dwujęzyczność?

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne? – sposoby na wspomaganie tłumaczeń technicznych

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na tłumaczenia techniczne, powstają oprogramowania, które maja na celu wspomaganie pracy tłumaczy. Eliminują błędy i ułatwiają poruszanie w trudnych zasadach, którym podlegają tłumaczenia techniczne:

 • MT – technologia, która ma na celu wyprodukować ciąg słów, które są tłumaczeniem źródła,
 • CAT – zwiększają produktywność. Samym sfinalizowaniem tłumaczenia zajmuje się tłumacz. Pozostawiają więc możliwość kontroli człowiekowi.
 • TM – pamięć tłumaczeń – te bazy danych to spore ułatwienie dla tłumaczy. Zawierają wzorce gotowych tłumaczeń, które zostały zrealizowane w przeszłości z pozytywnym skutkiem. Tłumacz ma możliwość dokładania własnych danych do baz, aby skorzystać z nich w przyszłości. Może tez modyfikować treść, uzupełniać i formatować. TM oszczędza czas pracy tłumacza technicznego, gdyż nie musi on tworzyć tekst od zera,
 • eXtensible Markup Language (XML) – jest to platforma, na której przechowywane są dane. XML jest metajęzykiem służącym do tworzenia nowych języków. Tłumacz może dokładać własne dane, modyfikować je i zapisywać,
 • CL – kontrolowany język – kontroluje sposób tworzenia tłumaczeń technicznych. Pilnuje, aby słowa użyte zostały zgodnie z ich znaczeniem. Nie pozwala na zdania, które zawierają wiele czynności. Dzięki temu przekład jest jasny i klarowny, nie popędza odbiorcy i daje możliwość przeanalizowania kolejnych kroków, o których traktuje tłumaczenie techniczne.

Kliknij i przeczytaj: Tłumaczenia ustne – konsekutywne a symultaniczne

Jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne? – kto może tłumaczyć?

Nie każdy tłumacz ma predyspozycje i wiedzę, która pozwoli mu na tworzenie tłumaczeń technicznych. Wiedząc, jakich tekstów dotyczy tłumaczenie techniczne, można określić tłumacza technicznego jako specjalistę w konkretnej dziedzinie. Tłumacz musi perfekcyjnie znać język źródła oraz język docelowy. Wiele dokumentów posiada aspekt merytoryczny, dlatego autor przekładu powinien wiedzieć, kto będzie odbiorcą tłumaczenia i tak je wykonać, aby w sposób jasny, czytelny i dokładny, dotarło do grupy docelowej.

Tłumaczami technicznymi zostają inżynierowie oraz naukowcy. Kto lepiej niż oni sami potrafią poruszać się w trudnej terminologii i sposobie użytkowania często skomplikowanych urządzeń. Fachowcy z danej dziedziny to gwarancja rzetelnego i bezbłędnego tłumaczenia. Teksty opracowane przez takich autorów to wysokiej jakości prace, które w pełni oddają kontekst źródła.

Techniczne tłumaczenia pisemne nie wymagają przesadnej formy i literackich zabiegów. Jednak muszą zachować styl klarownego tekstu. W tłumaczeniach technicznych napotyka się pozasłowne treści. Są to ilustracje, fotografie, wykresy, diagramy, znaki itp. Tłumacz techniczny musi mieć na uwadze, że te elementy również muszą zostać przełożone, jeśli naniesione są na nie opisy. Droga do doskonałości jest długa, ale warto motywować się do rozwoju i zostać specjalistą od tłumaczeń technicznych. To prestiżowe zajęcie, które zasługuje na uznanie.

Warto sprawdzić: Jak zostać tłumaczem filmów?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]