Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Edukacja

Future Simple – zasady stosowania i ćwiczenia

Future Simple – kiedy korzystać? Poznaj zasady stosowania tego czasu!

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nie ma świata bez przyszłości. Czy to tej bliższej, czy tej dalszej – po prostu nie da się jej uniknąć. Dlatego też, gdy tylko opanujemy czas teraźniejszy i przeszły w języku obcym, trzeba czym prędzej zabrać się za naukę czasów przyszłych. Na początek zacznijmy od czasu Future Simple. Najprostszy czas przyszły nie sprawi Ci żadnego problemu, jeśli opanujesz zasady jego stosowania!

Future Simple – co to jest?

Czas przyszły prosty to struktura gramatyczna obecna w języku angielskim na każdym kroku. Anglicy używają jej bardzo często – nawet częściej niż Polacy! Dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej przyswoić zawiłości tego czasu przyszłego.

Kiedy używamy czasu Future Simple?

Warto zacząć od tego, że czas przyszły prosty nie odbiega mocno od jego odpowiednika w języku polskim. Czasu przyszłego prostego używamy, gdy:

 1. Oferujemy lub prosimy o pomoc: „I’ll do it for you” (tak jak w polskim „zrobię to za ciebie”)

 2. Uznajemy zdarzenie w przyszłości za pewne: „It will rain” („na pewno będzie padać!”)

 3. Podejmujemy decyzję o podjęciu akcji w chwili mówienia „I’ll go to the secretary’s office and ask” („pójdę do sekretariatu i spytam”)

 4. Przypuszczamy pewne zdarzenie „You will pass this exam with flying colours!” („zdasz ten egzamin śpiewająco!”)

 5. Grozimy „I won’t help you if you keep behaving like that” („nie pomogę ci, jeśli będziesz się tak zachowywać”)

 6. Obiecujemy „I will send you that photos as soon as I return home” („wyślę ci te notatki jak tylko wrócę do domu”)

Jak wygląda budowa czasu przyszłego prostego?

W języku angielskim możliwe są trzy rodzaje zdań:

 • zdania twierdzące
 • zdania przeczące
 • pytania

Różnice między konkretnymi rodzajami wytłumaczymy na przykładzie zdania „I will visit London next year” („W przyszłym roku pojadę do Londynu”).

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Simple

Sama konstrukcja zdania „I will visit London next year” wskazuje na to, że jest to zdanie twierdzące. Rozbijmy je na czynniki pierwsze:

I + will + visit + London next year

Możemy to uogólnić i zapisać w takiej postaci:

Podmiot („I”) + operator („will”) + orzeczenie („visit”) + reszta zdania

Schemat zdania twierdzącego w czasie Future Simple to:

Osoba + will + czasownik

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Simple

Aby zaprzeczyć zdaniu wyjściowemu (powiedzieć, że „nie pojadę do Londynu w przyszłym roku”), wystarczy dołożyć zaprzeczenie do zdania twierdzącego.

I + will + not + visit + London next year

Uogólniając:

Podmiot („I”) + operator („will”) + zaprzeczenie („not”) + orzeczenie („visit”) + reszta zdania

Schemat zdania przeczącego w czasie Future Simple to:

Osoba + will + not + czasownik

Budowa pytania w czasie Future Simple

Najczęściej pytania w języku polskim zaczynamy od „czy”, co często sprawia problemy w nauce angielskiego. Bo tam nie występuje słowo „czy”! Zamiast tego, stosuje się szyk przestawny.

Will + I + visit + London next year?

Najprościej mówiąc:

Operator („will”) + podmiot („I”) + orzeczenie („visit”) + reszta zdania

Schemat pytania w czasie Future Simple to:

Will + osoba + czasownik

Formy ściągnięte Future Simple: kiedy stosować?

Chociaż w języku oficjalnym raczej unika się form ściągniętych, to jednak na co dzień znacznie częściej korzysta się z form skróconych.

Zamiast I will używamy I’ll (apostrof i dwie literki l)

Zamiast I will not używamy I won’t

Te same zasady stosuje się identycznie do każdej z osób!

Ćwiczenia na doszlifowanie czasu przyszłego prostego:

 1. Przetłumacz na angielski następujące zdania:
 • Tomek i Asia wrócą do Warszawy za tydzień.
 • Zadzwonię do ciebie jutro.
 • Nie pozwolę ci tu mieszkać, jeśli nie będziesz zmywał naczyń.
 • Na pewno wygracie ten mecz!
 • Zamknę drzwi, bo się zrobiło zimno
 1. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, aby powstało poprawne zdanie.
 • will, not, rain, tomorrow, it
 • for, will, have, permission, I, ask, to, ?
 • a, rich, she, few, will, years, be, in
 • tasks, it, time, not, we, our, finish, will

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]