Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia transakcji

Globalizacja powoduje, że handel może się odbywać na całym świecie. Przedsiębiorstwa róznych krajów mogą swobodnie handlować między sobą. Dzięki temu klienci mają dostęp do większej ilości produktów oraz usług. A przedsiębiorcy powiększają rynki zbytu o zagranicznych odbiorców. Handel z innymi krajami powoduje, że w obiegu znajdują się różnego rodzaju dokumenty. Obcojęzyczne dokumenty wymagają tłumaczenia. Jedną z treści, którą należy poddać tłumaczeniu jest transakcja. Tłumaczenie transakcji może mieć nawet prawne zobowiązanie stron: klienta i odbiorcy. Warto wiedzieć jak tłumaczyć transakcje, aby działalność była zgodna z prawem i uwzględniała jego wymogi. W tłumaczeniach dokumentów księgowych ważna jest skrupulatność, dokładność o spójność pomiędzy oryginałem a treścią w języku docelowym. Czy tłumaczenie transakcji jest trudne? Komu zlecić tłumaczenie transakcji? Koniecznie czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Tłumaczenia transakcji – co to jest?

Aby wiedzieć jak tłumaczyć transakcje, należy wiedzieć czym ona jest. Transakcja – czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Transakcja finansowa kończy się umową sprzedaży.

Można wyróżnić:

  • Transakcję natychmiastową – umowę, w której strony zobowiązują się dokonać wymiany określonych towarów po uzgodnionej cenie niezwłocznie od momentu zawarcia umowy.
  • Transakcję terminową – umowę, w której cena ustalana jest w momencie zawarcia umowy, a dostawa i zapłata – w terminie późniejszym, określonym w umowie.
  • Transakcję wiązaną – umowę zawieraną wraz z zobowiązaniem, że kontrahent kupi lub sprzeda dodatkowo inny towar, oprócz towaru którego dotyczy transakcja.

A jakie dokumenty świadczą o transakcji? Najbardziej popularnymi dokumentami są: paragon oraz faktura. W obu przypadkach, zawarte są informacje o przedmiocie/usłudze transakcji, dane sprzedawcy, nabywcy, metoda płatności oraz informacje o uwzględnionym podatku (kwoty brutto oraz netto).

Koniecznie sprawdź: Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Tłumaczenie transakcji – co warto wiedzieć?

Tłumaczenie transakcji może być wykonane na zlecenie sprzedawcy lub klienta. Chcąc uzyskać pozytywne wrażenie, sprzedawca może zlecić tłumaczenie transakcji na język swojego klienta, aby okazać wdzięczność i ułatwić mu odczyt paragonu lub faktury. klient również może zlecić tłumaczenie transakcji, aby ułatwić pracę działowi księgowemu, jeśli musi okazać im dowód transakcji.

Warto wiedzieć, jakie elementy muszą zostać przetłumaczone. Paragon fiskalny, który jest dokumentem poświadczającym transakcje, zawiera nazwę produktu/usługi, datę sprzedaży, dane sprzedawcy, NIP. Czasem na paragonie znaleźć można także godzinę sprzedaży oraz ID kasjera. W tłumaczeniu paragonu nie można pominąć żadnej informacji, która znajduje się w oryginale. Tylko pełne i spójne tłumaczenie może być uznane za prawidłowe.

Faktura posiada nieco więcej szczegółów. Charakterystycznym szczegółem jest uwzględnienie danych nabywcy. W przypadku osób prywatnych, wystarczy imię i nazwisko. Ale gdy nabywcą jest firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność, na fakturze muszą znaleźć się pełne dane. Wtedy wyszczególnienie się nazwę firmy, adres oraz NIP. Czasem zdarza się, że na fakturze znajdują się tzw. dopiski. Mają one za zadanie dostarczyć dodatkowych informacji, np.: doprecyzowują opis produktu, uwzględnią informacje potrzebne nabywcy czy pomogą skategoryzować dokument dla potrzeb wewnętrznych sprzedawcy bądź nabywcy. Tłumaczenie faktury wymaga więc więcej pracy. I tak jak w przypadku tłumaczenia dokumentów handlowych, tłumaczenie faktury VAT to zadanie dla doświadczonych autorów przekładów.

Warto wiedzieć: Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia?

Tłumaczenia transakcji – tłumaczenia przysięgłe

Może się zdarzyć, że paragon lub faktura ma zostać poddana ekspertyzie np. Urzędu Skarbowego. Taka sytuacja zdarza się podczas kontroli skarbowej. Czy tłumaczenie transakcji musi spełniać jakieś szczególne wymagania? Tak, tłumaczeniem transakcji, w takim przypadku, zająć się musi tłumacz przysięgły. Tylko tłumaczenia uwierzytelnione transakcji mogą być przedmiotem działania urzędów oraz instytucji państwowych.

Tłumacz przysięgły to osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego oraz spełnia warunki nadane przez Ministerstw Sprawiedliwości, sprecyzowane w specjalnej ustawie. Dokument transakcji posiada moc prawną, więc tłumaczenie paragonu i faktury musi byc uwierzytelnione. Tłumacz przysięgły daje gwarancję, że przekład został wykonany w sposób prawidłowy, bezbłędny i spójny.

Innym przykładem zastosowania tłumaczenia przysięgłego transakcji, może być sprawa sądowa. Jeśli klient próbuje dowieść swoich praw z tytułu źle wykonanej usługi bądź otrzymania produktu niezgodnego z opisem, musi przedłożyć tłumaczenie transakcji z uwierzytelnieniem. Tłumaczenia pisemne transakcji leży w kwestii klienta. To on musi zadbać, aby tłumaczenie transakcji było wykonane przez tłumacza przysięgłego. Inny rodzaj tłumaczeń może być odrzucony przez instancje sądu.

Ciekawy artykuł: Merytoryka w tłumaczeniach

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]