Tlumacz-internetowy.pl

Wszystko o tłumaczeniach

Praca tłumacza Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności

Dokumenty urzędowe wymagają specjalnego traktowania względem tłumaczeń. Wszelkie akty prawne, dokumenty sądowe i treści posiadające moc prawną, to niełatwe zadanie dla tłumaczy językowych. Wiele treści zawiera terminologię charakterystyczną dla dziedziny prawa. Sama znajomość języka obcego nie wystarczy, aby wykonać prawidłowe i bezbłędne tłumaczenie. Sposób w jaki wykonuje się tłumaczenia dokumentacji urzędowej jest ściśle określony. Takim dokumentem jest również zaświadczenie o niekaralności. Jego tłumaczenie jest obciążone takimi samymi zasadami, które dotyczą innych pism urzędowych. Kiedy może być potrzebne tłumaczenie zaświadczenia o niekar\lności? Kto może wykonać takie tłumaczenie? W dalszej części artykułu znajdują się odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące tłumaczenia dokumentów urzędowych.

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności – kiedy może byc potrzebne?

Zaświadczenie o niekaralności to dokument, który stwierdza iż osoba w nim wymieniona nie jest osoba karalną. Kiedy może być potrzebne takie zaświadczenie? Istnieje wiele sytuacji, gdyż zaświadczenie potrzebne może być do:

  • zdobycia pracy w Polsce (jeśli pracodawca jest np. obcokrajowcem) lub za granicami naszego kraju
  • uzyskania koncesji na obrót paliwami lub gazami,
  • uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • otrzymania wizy lub obywatelstwa obcego państwa,
  • zdobycia pozwolenia na broń,
  • brania udziału w postępowaniach przetargowych,
  • uzyskania koncesji na sprzedaż, dystrybucję i produkcję alkoholu spożywczego.

Zaświadczenie o niekaralności może być potrzebne również za granicą. Przypadki, w których jest wymagane, podobne są do polskich wymagań. Różnice pojawiają się wraz z uwzględnieniem przepisów prawnych danego kraju oraz wymagań. Zazwyczaj, tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności odbywa się na prośbę pracodawcy. Zagraniczne firmy potrzebują tego dokumentu, aby w sposób zgodny z ich regulaminem, przeprowadzić rekrutację.

Ciekawy artykuł: Prawa autorskie w umowie z tłumaczem

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności – na co zwrócić uwagę?

Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na poprawność danych personalnych. Zaświadczenie o niekaralności jest wystawiane na konkretną osobę. Nie może być żadnych błędów oraz braku spójności między tłumaczeniem a oryginałem. Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności musi uwzględniać wszystkie pozycje treści oryginału. Trzeba sprawdzić czy zgadza się imię oraz nazwisko. Ważne są także szczegóły takie jak; data urodzenia, nazwa oraz dane adresowe urzędu, który wystawił dokument. W tłumaczeniu zaświadczenia o niekaralności nie może zabraknąć dat, podpisów oraz pieczęci. Forma powinna zostać zachowana. Wszelkie odstępstwa i uchybienia skutkować mogą odrzuceniem tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności.

W dokumencie pojawiać się mogą noty prawne, sygnatury i oznaczenia ustaw. W tłumaczeniu zaświadczenia o niekaralności, również nie może ich zabraknąć. Uwaga tłumacza językowego musi być ciągle w najwyższym stopniu czujności. Przekład dokumentacji urzędniczej nie toleruje błędów.

Warto wiedzieć: Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia?

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności – kto może wykonać przekład?

Czy każdy tłumacz może wykonać przekład zaświadczenia o niekaralności? Nie każdy, gdyż musi spełniać ono pewne wymagania. Nawet najlepszy profesjonalista, dla którego nieobca jest terminologia prawna, nie może wykonać tłumaczenia, jeśli nie ma prawa uwierzytelniania tłumaczeń. Kto posiada prawo do uwierzytelniania tłumaczeń? Tylko tłumacz przysięgły. Tłumaczenia przysięgłe znadują sie pd kontrola Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie wymagania opisane są w ustawie z 24 grudnia 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Kandydaci zobowiązani są do podejścia do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Składa się on z dwóch części. Zaliczenie obu pozwala na uzyskanie pozytywnego wyniku z całości. Droga do zostania tłumaczem przysięgłym nie jest łatwa. Jednak chętnych nie brakuje. Zawód tłumacza przysięgłego kojarzy się z prestiżowym zajęciem. Jest to wręcz stanowisko urzędnicze. Dlatego wszelkie treści, które posiadają moc prawną, a zaświadczenie o niekaralności taką moc posiada, muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Swoją pieczęcią, tłumacz uwierzytelnia przekład. To pozwala na traktowanie przekładu na tych samych zasadach, co oryginał.

Uzyskać można zaświadczenie w Krajowym Rejestrze Karnym. Można udać się osobiście lub skorzystać z wygodniejszej formy – złożyć wniosek przez internet. Do tego potrzebny jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Warto posiadać jeden z w/w, aby w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać z internetowych możliwości wirtualnych urzędów.

Koniecznie sprawdź: Jak włączyć tłumaczenie strony?29

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]